RANKLISTY

Ranklisty budou aktualizovány vždy po poslední uskutečněné soutěži.

RANKLISTY platné k datu 3.9.2023 po devíti soutěžích CPADU.

Ranklisty za rok 2022 jsou uzavřeny, sečteny a ceny předány.

Slavnostní předávání cen proběhlo 14. ledna 2023 v Grandhotelu Bohemia v Praze.

Pro své ceny si přišli také profesionální taneční partneři, kteří si mezi sebou (6 oceňovaných) rozdělili celkem úctyhodných 110 000,-