PROHLÁŠENÍ

21.10.2022

Vysvětlení k nedorozumění ohledně rankingových soutěží. Více...

Prohlášení ohledně započítávání bodů MČR do Ranklistu CPADU

Vážení přátelé, počátkem roku 2022 byla na sociálních sítích zveřejněna prezentace CPADU ohledně soutěžních novinek vč. Ranklistu. Nyní, po MČR ve STT proběhlo na fb upozornění ohledně nezapočítaného MČR do průběžného pořadí Ranklistu CPADU. Děkujeme za tuto připomínku, a rádi bychom ještě blíže vysvětlili postup k započítávaným soutěžím do Ranklistu. V závěru tohoto prohlášení najdete stručnou, zjednodušenou rekapitulaci.

Body započítávané do Ranklistu a Super Ranklistu CPADU jsou odrazem výkonnosti výhradně ve spojených věkových kategoriích "All Ages", tedy bez rozdílu věku, kam z výše uvedených důvodů MČR díky rozdělení věku nepatří.

Při prezentaci na sociálních sítích počátkem tohoto roku jsme si aspekt vyváženosti a spravedlnosti ve vztahu k MČR bohužel neuvědomili, a za to se omlouváme. Nicméně i proto, že došlo k úpravě původního tvrzení pro spravedlivější ohodnocení, doufáme za vaše vstřícné pochopení. Do finální verze zveřejněných Soutěžních pravidel CPADU se započítávání bodů za MČR do Ranklistu na základě výše uvedených faktů dále nepromítlo. 

To, že se pojmem relativní spravedlnosti v rámci soutěží CPADU neustále zaobíráme, je snad i důkazem toho, že nám záleží na vaší spokojenosti. Nejde nám opravdu o to, někoho poškodit, ale naopak projevit větší respekt k vašim dovednostem v celém kontextu.

V každém případě děkujeme za vaše připomínky, které se snažíme co nejaktuálněji řešit, případně zřetelně zapojit do praxe i pravidel, aby nedocházelo k nedorozumění.

Tímto prohlašujeme, že ani latinské MČR nebude vzhledem k věkovému rozlišení započítáváno do Ranklistu. Hlavní motivací vnímáme získání prestižního ocenění titulů mistra a vicemistra ČR v daných věkových kategoriích pro daný rok.

Všem účastníkům přejeme hodně štěstí na MČR v latinsko-amerických tancích Pro-Am i v ostatních vypsaných soutěžích, hlavně pak radosti z tance. Ještě jednou děkujeme za připomínky, rádi jsme tu pro vás i s vámi, a moc se na vás těšíme!

Vaše Czech Pro-Am Dance Union


Závěrem tedy ještě jednoduše rekapitulace:

Soutěže, které jsou rozdělené podle věku se NEZAPOČÍTÁVAJÍ do Ranklistu.

MČR JE rozdělené podle věku, proto se nezapočítává do Ranklistu. MČR "all age" se nevypisuje.

V oficiálních Soutěžních pravidlech CPADU započtení MČR do Ranklistu nikdy nebylo uvedeno.

Za příspěvek na FB, kde byla zveřejněna informace ohledně započtení soutěže MČR, se omlouváme.


A ještě poznámka pod čarou k názvosloví: Do Ranklistu se započítávají kategorie s omezeným repertoárem tanečních figur (sylabem) pro danou kategorii, do nichž řadíme soutěže Bronze Full Ranking, Silver Full Ranking, Gold Full Ranking. Prosím sledujte tedy, zda jsou tyto sylabové soutěže označeny jako Full Ranking, abyste si byli jisti, že budou započítány do Ranklistu, musí mít toto plné označení. I pro nás je do budoucna důležité na všech soutěžích CPADU toto plné znění kontrolovat, aby nedocházelo k nedorozuměním.

Svůj Ranklist pak mají i kategorie s neomezeným repertoárem, jsou označené jako Gold Star Ranking, dále soutěže Platinum, nejvyšším typem soutěže je pak Champions League, spadající do tzv. Super Ranklistu.