PRAVIDLA

31.01.2023

Dlouho existoval český PRO-AM bez pravidel. Časem, jak to tak bývá, začala být pravidla žádoucí.

Organizátoři soutěží si vždy určovali pravidla sami, dle svého vlastního uvážení. Pro organizátory byla tato cesta jednoduchá ( i teď se se soutěžemi tohoto typu potkáte), ale pro účastníky soutěží dost nepřehledná.

Účastníci soutěží začali volat nejen po jednotnosti, ale také po postupových klíčích a věkových rozděleních.

Pravidla Czech PRO-AM Dance Union se inspirovala v zahraničí, ale byla upravena a doplněna pro české podmínky a zvyklosti.

Pravidla musí být dodržována na všech soutěžích pořádaných CPADU.